Påbyggnadskurs


Metod: Flockfokus

Kursen är en uppföljande del, ett tredje steg, i MedHunds Flockfokusträning. Vi fortsätter och befäster det som lärdes in på valp-/grund- och fortsättningskurs. T ex inkallning, följsamhet, passivitet och annan vardagslydnad. Utökad träning med störningar runt om. Samarbete när man har hunden på avstånd, som att sitta kvar eller springa iväg och hämta föremål och komma tillbaka. Utrymme finns för egna frågor och träningsbehov. Läxor mellan kurstillfällena.

Kursen avser att ge ytterligare kunskap om hur man praktiskt får hundens uppmärksamhet under promenader och träning. Du får nya verktyg för att befästa hundens flockfokus. De grundläggande beteendena, aktivering med nosarbete och livsviktiga signaler repeteras.

Förkunskaper: MedHunds Valp- och Fortsättningskurs eller motsvarande.
Pris: 2600 kronor (2200 kronor för de som gått MedHunds Fortsättningskurs).

4-6 deltagare

Datum, söndagar:
26 april, samt 3, 10 och 17 maj
Tid: 10.00 – 12.30 (totalt 10 timmar kurs).

Upplägg
Vi är först ute och tränar ca en timme, därefter teori och fika och eventuellt ett till utomhuspass.

Anmäl här

Mer om påbyggnadskursen
Flockfokus handlar om en vardagslydnad som bygger vidare på hundens samarbetsvilja. Målet är att uppnå ”flockfokus”, dvs att hundens intresse främst är riktat mot ägaren, inte ut mot annat som händer runt omkring, även i svårare miljöer. Aktivering, inlärning (och lek) samt beteendestudier fortsätter att vara teman på denna påbyggnadskurs, liksom problemlösning. Nu börjar hundarna bli äldre och kunskap om överlärning blir aktuellt. Det betyder att önskade beteenden lärs in i situationer där oönskade beteenden brukar dyka upp.

Teoretiska frågeställningar för kursen:
Vilken betydelse har ras, avelslinjer, kön och kastrering för hur hunden kan samarbeta? Är den hund som snabbt lär sig nya kommandon och lyder dem, mer ”intelligent” än den som klarar arbetsuppgifter som jakthundens eller draghundens? Hur lyckas man med en hund som tycks vara mer road av sin omgivning än av sin ägare? Hur får man hunden att vara lugn bland andra hundar och människor? Dessa och andra frågor kommer vi att jobba med under kursens gång.
Anti-jakt koppel hundmöte

Detta är en kurs som samlar tre vanliga problem för hundägare: Koppelträning, hundmöte och olovlig jakt.

Koppel
Många hundar klarar att gå fint i koppel så länge ingenting dyker upp i miljön runt dem. En del hundar går fint i koppel inne i stadsmiljöer, men klarar inte möten med enstaka hundar eller människor ute på landet. Det finns också hundar som tror att vägen fram är med ett sträckt koppel, oavsett om de är ensamma eller andra hundar finns runt om. Den här kursen går igenom hur du med ny inlärning får hunden att förstå hur den ska uppföra sig med koppel på. Den går igenom problem som man får när hunden plötsligt rycker till i kopplet för att den vill ta sig fram till en doftfläck eller en mötande person. Kursen tar även upp hur man jobbar med den typen av koppelproblem där hunden drar konstant i kopplet.

Hundmöte
Hundmöten kan vara besärliga oavsett om hunden blir överdrivet glad, om den är ängslig eller om den agerar för att skrämma undan andra hundar. Ofta är den sistnämnda kategorin ganska lätta att övertala om att man kan göra på andra sätt, bara man ger hunden kunskapen. Här jobbar vi med hundmöten på så sätt att hunden lär sig ett nytt sätt att agera på. Kursen är inte anpassad för de så kallade "reaktiva hundarna". Det är hundar som reagerar med stor stress och ofta utåtagerande på ett svårhanterligt sätt. För dem finns kursen "Reaktiva hundar - hundar som hörs och syns". Läs mer här:

Reaktiva hundar

Antijakt
Hunden som sticker efter djur skapar oro. Hundar kan även jaga bilar, cyklar, allt som rullar, fåglar och till och med flygplan. Träningen går ut på att vända den olovliga jakten till ett mer följsamt beteende. Har hunden jagat ofta kan ett första delmål vara att den inte hetsar upp sig i koppel vid möte med vilt. När väl träningen påbörjats är det väldigt viktigt att hunden inte släpps lös igen, annat än på inhägnade platser, tills träningen är avslutad. Man får räkna med några månaders träning innan man är i hamn med en hund som upptäckt jakten. Det beror på de hormoner som frigörs vid den typen av beteende.

Pris: 2600 kronor
4-6 deltagare

Datum och tid:
Fredag 24 april, kl 16.00 - 21.00
Fredag 1 maj, kl 13.00 - 18.00

Upplägg
Teori och praktik blandas.
Vi bjuder på smörgåsfika (med godbit också).
Först tränas koppelhantering, sedan hundmöten, sist antijakt.


Anmäl härAdress: Uddeboövägen 104, Norrtälje

http://kartor.eniro.se/m/HTgfB