MedHund: kurser

Valpkurser, från 3 månader.
-----

Förberedande ID-hund
-----Steg 1, start 6 september

Spårkurser (personspår) höst 2022
-----Nybörjare och fortsättning, start 11/9

Läsa hund i (svåra) hundmöten
-----Start 28 oktober 2022
-----Passar även reaktiva / känsliga hundar

Läsa hund Steg 2 – Fortsättning
-----För dig som gått Läsa hund i (svåra) hundmöten
-----eller motsvarande kurs

Antijakt och Inkallning
-----Start 7 augusti
-----Passar även reaktiva / känsliga hundar

Grundkurs, unga och vuxna hundar

Fortsättningskurs/Unghundskurs

Privat träning

HUNDerbanan

Anmäl dig till MedHunds nyhetsbrev
Mer info om Helenas valpträning nedanför bilden

Valpträning,
som jag ser det

När jag skaffar en valp ägnar jag den första tiden åt följsamhet och föremål. Följsamheten innebär att valpen följer mig och inte tvärtom, vilket lär valpen att vara uppmärksam. Om jag följer valpen, t ex ständigt ropar på den, så stärker jag det beteende som hindrar samarbete, jag gör valpen självständig. Det har inget med hundens senare mod och arbetsvilja att göra, det ger hunden enbart en brist på intresse för vårt samarbete.

Valpen som kommer till mig får från första dagen kunskap om hur roligt det är att bära saker, men att man levererar saken till matte. Det spelar ingen roll om det är en sko eller en spårapport, allt belönas med "bra" och ett byte till en godbit eller annan leksak. Jag lär också valpen ett enkelt förbud (inlärning av "nej") och att valpen ska kunna släppa det den har i munnen ("tack-tack"). Då får man loss förbjudna saker och farliga saker som valpen plockar upp och man ökar samarbetsviljan, dvs det lönar sig att samarbeta.

Det här är den grund som sedan övrig träning bygger på. Jag lär in de viktigaste signalerna och de viktigaste beteendena under tiden som sedan följer, men anser inte att lydnadsdressyr är lämpligt förrän vid runt ett års ålder, bara grunder som förenklar senare träning. Spårträning får de prova, men jag ser att ett längre spår ska de inte ha förrän de är runt året gamla. De här sistnämnda momenten kräver en koncentration som de flesta valpar och unga hundar inte kan frambringa och att ställa de kraven kan vara lite som att ta ifrån dem deras viktiga valp- och unghundstid där leken formar dem.

Mina grundstolpar är hur jag formar hundens förväntningar, hur jag motiverar hunden med mina resurser och att medveten inlärning av rätt beteenden ger hunden frihet eller begränsningar.

Att skaffa hund är att skaffa en relation, vi blir medvetna om våra känslor och hur de påverkar den lilla valpen. I en relation behövs kommunikation och när den sker ömsesidigt får man en hund som lyssnar:
- hunden har, som jag kallar det, mottagaren på när jag sänder.

Hur inlärning blir lydnad med etologiskt (*) riktiga metoder är också väsentligt i vardagens hunduppfostran. Framförallt har vi hund för att det är roligt, för att vi vill slösa kärlek på någon och för att uppleva tillfredsställelsen med samarbetet. Behovet att leda, dominera och få utlopp för frustration hör inte hemma i hundens flockbeteende, men är ofta något vi blir varse om under hundträning. Många föreställningar om hur hunduppfostran sker ligger kring förbud och aggression i stället för kring inlärning och samspel som är så mycket enklare.
*Etologi = läran om djurens beteende

Valpkurser

Valpkurser höst 2022

 • Från 3 månader till ett års ålder
 • Max 6 hundar
 • Totalt tio timmar, fyra tillfällen

 • Plats: Uddeboövägen 104, Norrtälje
 • Pris: 2900 kronor

Hitta till oss! Karta:

http://kartor.eniro.se/m/HTgfB

Telefon: 0709-23 60 50
Mail: info@medhund.se


Höst 2022
Startar
Datum
måndagar och torsdagar:
Tid: 16.00 - 18.30
Anmäl här
Mer info om Valpkurserna

Valpkursens innehåll

 • Hundens förväntningar och hur inlärning går till
 • På- och avknappen: aktiv och passiv hund
 • Lek och aktiviteter i samarbete med föraren, t ex hämta föremål
 • Valparna får lära sig några kommandon, att lyssna på "nej" och "varsågod" och att möta andra hundar utan att dra i kopplet
 • Ägaren får med sig kunskap och metoder för fortsatt träning hemma

Helenas valpkurser

De viktigaste grunderna för valpen är dess följsamhet och stabilitet. Följsamhet innebär att valpen följer dig och inte tvärtom och det här behöver läras in tidigt för att förenkla promenaderna med den vuxna hunden.

Stabiliteten kommer när du vet hur du ska träna din hund och den innebär att hunden gör det du bett den om, den gör det inte bara så länge den har lust. Föremålsintresset lärs också in tidigt, vilket innebär att valpen lämnar saker till dig, som den hittar och upptäcker, i stället för att rymma med dem och äga dem (och tugga på dem).

Föremålsintresset är också en grund för mycket av det arbete och de aktiviteter man sedan vill ägna sig åt tillsammans med sin vuxna hund för att ha en meningsfull samvaro.

Under valpkursen lär vi också valparna början till de viktigaste signalerna: stanna, nej och en bra inkallning. Sitt och ett vardagsfot lärs också in. Ägarna får lära sig betydelsen av passivitet och skillnaden mellan lek och aktivering. Inlärning med positiv förstärkning är den snabbaste vägen, sedan styr man upp hundens lydnad genom att kursdeltagarna får lära sig skillnaden mellan inlärning och lydnad.

Gå fint i koppel, inte skälla på andra hundar, enkla aktiveringstips och ensamhetsträning är också ämnen som berörs och tränas under kursen. Hemma-apoteket och daglig vård tas upp. Lekens betydelse, olika sätt att belöna och varför det är viktigt med glädje i samvaron med sin hund ingår medan vi arbetar med övriga moment.Till sidans topp

Grundkurs


Grundkurs för unga och vuxna hundarDatum,
Tider:
Pris: 2900 kronor
Fyra kurstillfällen.
Totalt 10 timmar.
Max 6 deltagare.

En grundkurs för omplaceringar och andra hundar som inte längre är valpar. Även en lämplig kurs för unghundar som inte gått valpkurs hos MedHund.

Kursen går igenom de grundläggande beteendena och hur de lärs in på en vuxen hund. Vi tittar på livsviktiga signaler, sådant som hunden behöver kunna för att fungera i människans samhälle. Grundläggande beteenden: följsamhet, stabilitet, passivitet och samarbete. Du får förståelse för hur inlärning, motivation och belöningar fungerar; samarbetet är målet för träningen. Samarbete är detsamma som lydnad. Och viktigast av allt: glädjen och humorn i samspelet med hunden.

Kursinnehåll:
 • Från ca 9 månaders ålder
 • Teoripass varje gång i kurslokalen med fika
 • Fyra grundläggande beteenden: följsamhet, passivitet, stabilitet och samarbete
 • Aktivering av hunden; stimulerande uppgifter, inte bara lek
 • Inlärning, hur lär sig hundar
 • Livsviktiga signaler: inkallning, "nej" och ett stopp/en tvärnit

Anmäl härNågra råd om omplaceringar


Plask!