Sekretesspolicy


MedHund i Roslagen sparar dina kontaktuppgifter (namn, adress, epost, telefonnummer), uppgifter om din hund och annan information som du själv lämnat för att MedHund i Roslagen ska kunna utföra tjänster, föra journal och leverera produkter. Detta i enlighet med GDPR*

Journaluppgifter vid privat träning sparas så länge det är relevant för dig som kund och villkorat att MedHund i Roslagen inte har några efterkrav. Därefter arkiveras journalanteckningarna, men utan möjlighet att koppla kundens namn eller adressuppgifter till dem.

Vårt enda intresse av dina personuppgifter är att administrera kursanmälningar, bokning av privat träning och annan verksamhet i vårt utbud samt transaktioner i samband med dem. Vi använder även informationen för att per mail erbjuda de nya kurser som vi schemalägger ca två gånger per år. Vill du raderas ur vårt system måste du meddela det till oss på MedHund i Roslagen.

Bilder som tas under MedHund i Roslagens kurser, föreläsningar, privat träning och på vår anläggning eller i andra sammanhang där MedHund i Roslagen medverkar och kan komma att fotografera, sparas som längst till och med 31 december 2050 för att kunna användas som utbildningsmaterial och i marknadsföring.

Bilder som används på sociala medier eller för marknadsföring, redigeras för att avidentifiera, eller ta bort, människor ur fotot, om inte ett skriftligt samtycke upprättats.

Inga uppgifter delas ut till tredje part.
Ansvariga för de sparade personuppgifterna är Helena och Peter Ulvatun.

* EU:s nya dataskyddsförordning The General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.


Allmänna villkor

Kursanmälan
Till våra kurser och föreläsningar önskar vi vanligen platsbokningar två till fyra veckor innan kursstart, se respektive kurs. När anmälningsdatum passerats och det finns platser kvar, går det fortfarande att anmäla sig. Om antalet anmälningar vid anmälningstidens slut är för få för att genomföra kursen, ställs kursen in. Anmälan är godkänd i samband med betalning. Exempelvis om det finns fem anmälda till en kurs som kräver fyra deltagare och två inte har betalt till sista betalningsdatum, riskerar kursen att ställas in. Vanligen gör vi en påminnelse först.


Avbokning
Återbetalning av avgiften sker om avbokning görs senast:
  • en vecka innan kursstart eller föreläsning
  • en vecka innan bokad tid på HUNDerbanan eller andra delar av anläggningen
  • två dagar innan bokad tid för privat träning
Obetald faktura förfaller ej vid senare avbokning än ovan angiven.

Angående kurs
Vid senare avbokning, än en vecka innan kursstart, erbjuds om möjligt, plats på kommande likvärdig kurs.


Missade kurstillfällen
Om en deltagare missar något tillfälle eller avbryter en påbörjad kurs, har vi för det mesta möjlighet att erbjuda plats på kommande kurs för att ta igen missade tillfällen. Har man tagit emot repetitionsmail /kursmaterial, anses man ha fullföljt kursen. Vi erbjuder ändå om så är möjligt, att komma på praktisk träning vid nästa motsvarande tillfälle.


Strikt ansvar
Som hundägare har man alltid strikt ansvar för sin hund. Vid besök på vår anläggning eller som deltagare i våra aktiviteter har hundägaren fullt ansvar för sin hunds beteende på och kring banans stationer och träningsområden. Exempelvis är det viktigt att läsa varningstexter på HUNDerbanans stationer och inte låta en livlig hund beträda hinder där det finns varningstext och man uppmanas att träna långsamt. Om en hund skadar sig själv, en annan hund eller ställer till annan skada är hundägaren alltid ansvarig.


Fotografering
Bilder som MedHunds fotograf tar under våra kurser, föreläsningar, privat träning, vid besök på vår anläggning eller i andra sammanhang där MedHund medverkar, sparas som längst till och med 31 december 2050 för att kunna användas som utbildningsmaterial och i marknadsföring. Bilder som används på sociala medier eller för marknadsföring, redigeras för att avidentifiera, eller ta bort, människor ur fotot, om inte ett skriftligt samtycke upprättats.

Tillgängliga bilder
Under kurserna och annan aktivitet på MedHund, sker fotografering av MedHunds fotograf. Fokus ligger på att fotografera hundar, men givetvis kommer hundägare ibland med i bakgrunden. Efter kurser där fotografering varit möjlig (pga väderleksförhållanden, årstid, att fotografen är tillgänglig osv) får kursdeltagarna via en lösenordsskyddad sida, ett urval bilder att titta på och tanka hem. Sida och lösenord är unikt för varje kurs.

I anmälningsformuläret till kurs kan man meddela MedHund i Roslagen att man inte önskar bli fotograferad under kurstillfällena.