Personspår / Spårgrupp

Högkvalitativ aktivering för hundSpårkurs
för fortsättning och avancerat

 • Nybörjarspår, se längre ned i denna spalt
 • Spårkurs för känsliga och reaktiva hundar, se längre ned i denna spalt
 • Förberedande ID-hund, se länk till vänster

Vår 2022


Fortsättnings- och avancerad nivå: Varierade uppgifter i spårarbetet som ger verje ekipage en utveckling. Spårläggning och spårarbete självständigt. Samarbete med övriga deltagare. Handledning vid fikat.

Datum för spårkursen fortsättning och avancerat, åtta kurstillfällen:
Söndagar: 6, 20 februari, 6, 20 mars, 10, 24 april, 15 maj samt 5 juni.

 • Tid: 10.00-13.00
 • Pris: 2600 kronor
 • Max 6 deltagare

Kom gärna både matte och husse, extra händer behövs under spårkurserna.

Anmäl här

OBS! Se informationen till höger: "På spårkurs, ta med..."Nybörjarspår och prova-på
våren 2022


  Tre kurstillfällen under påskhelgen
 • Datum: fre 15, sö 17 och må 18 april
  (ej påskafton-lördagen)
 • Tid: 10.00 - 12.30
 • Max 6 deltagare
 • Pris nybörjarspår/prova-på: 1500 kronor/hund
Lämplig ålder
När hunden är omkring ett halvår - ett år kan den koncentrera sig så bra att spårarbetet blir meningsfullt. Äldre hundar kan också börja med spårarbete som rena nybörjare. En bra pensionärssyssla!

Kom gärna både matte och husse, extra händer behövs under spårkurserna.

Anmäl härSpårkurs för känsliga
och reaktiva hundar - Våren 2022


  Fem kurstillfällen
 • Datum: fredagar 18, 25 mars, 8, 22 och 29 april
 • Tid: 15.00 - 17.30
 • Max 4 deltagare
 • Pris: 2900 kronor/hund
Målsättning
Denna kurs är speciellt utformad för hundar som har svårt att gå kurs med andra hundar omkring sig. Varje hund får komma ut och arbeta enskilt. Fika och teori sker i grupp med alla mattar och/eller hussar. En hund kan per tillfälle, vara med på teorin för att passa på att socialisera, utan andra hundar i närheten.

Förhoppningen är att ekipagen sedan ska kunna gå vidare till andra spårkurser. När hunden får en uppgift som den är starkt motiverad för, blir störningarna runt om mindre distraherande. Spårträning är högkvalitativ aktivering för hundar. Nosarbete ger stor tillfredsställelse. Jag ser det om och om igen, hur hundarna som har svårt att fokusera i vardagen, dels blir lugnare generellt, dels verkligen älskar att få jobba med nosen.

Få deltagare gör att visst utrymme finns för att även få hjälp med reaktivitet och oro hos hunden. Se även min kurs "Läsa hund".

Kom gärna både matte och husse, extra händer behövs under spårkurserna.

Anmäl härAlla raser kan spåra...
Honey, bostonterrier


Spårarbete

 • Högkvalitativ aktivering för hunden
 • Det är skillnad på lek och aktivering: lek med andra hundar ökar hundens intensitet, lek med matte och husse stärker relationen, men aktivering, t ex spårarbete, ger en nöjd hund
 • Maximal aktivering: nosarbete, koncentration, problemlösning, terrängarbete och samarbete


På spårkurs, ta med:

- Eget fika ut i skogen
- Kläder för rådande väder
- Vatten och vattenskål till hunden
- Vanligt koppel och halsband eller sele och lina
- Belöningsgodis till hunden
- Leksaker eller spårapporter
- Något att sitta på

OBS! Det går bra att komma två förare till en hund, extra händer behövs alltid under spårkurserna.


Personspår
Personspår innebär att hunden på lukten kan följa efter en person och visa var denne har gått. Spåret kan vara flera timmar gammalt utan att skapa större problem för hunden, men den behöver först lära sig vad den ska göra. I början kan hunden ha svårt att koncentrera sig och man börjar därför med korta spår som inte är så gamla och spårförmågan utvecklas stegvis. Av samma anledning är man försiktig med unga hundar och valpar så inte ett felaktigt spårbeteende lärs in pga att de inte orkar fokusera.
Personspår kan läggas i skogen, på ängar och andra platser med natur. När spåret läggs på asfalt, på snö, på bergshällar och liknande miljöer, säger man att terrängen är steril och de spåren kräver mer av hunden. Det hunden går efter är de doftmolekyler som trängt genom skosulan och lämnats på marken. I skogen känner hunden förutom doften av den person som gått där, även dofter av jord och växtdelar som påverkats av att spårläggaren trampat på dem.
När hunden spårar ligger nosen ned i backen, medan vittringsarbete kräver en höjd nos. Ett nyligen lagt spår lockar upp hundens nos då mycket vittring av personen finns kvar i terrängen. Det finns även blodspår, vilket innebär att spåret läggs med blod som droppas i terrängen.