Personspår

Högkvalitativ aktivering för hundSpårkurser

Spårkurs för "reaktiva" hundar längre ned i denna spalt


Höst 2023


Nybörjare och fortsättning

Kursinnehåll:
Varierade uppgifter i spårarbetet som ger varje ekipage en utveckling. Nybörjare får handledning i spåret. Spårläggning och spårarbete självständigt för fortsättning. Samarbete med övriga deltagare. Handledning vid fikat.

Kurs hösten 2023
Datum, lördagar:
16 september,
7, 21 oktober,
4, 18 november,
2, 16 december
samt 13 januari 2024
Tid: 10.00 - 13.00

Pris: 3500 kronor

 • 4-8 deltagare
 • Lärare: Helena Ulvatun
Kom gärna både matte och husse, extra händer behövs under spårkurserna.

OBS! Se informationen till höger: "På spårkurs, ta med..."

Skicka mail för anmälan: info@medhund.se
Skriv vilken nivå (nybörjare, fortsättare) du är intresserad av, samt ditt namn, adress, telefonnummer, samt hundens namn, ras och ålder.


Spårkurs för känsliga
och reaktiva hundar - Höst 2023


  Fem kurstillfällen
 • Datum, fredagar:
  8, 15, 22 september, 6 och 13 oktober.
 • Tid: 14.00 - 16.30
 • Max 4 deltagare
 • Pris: 3400 kronor
Målsättning
Denna kurs är speciellt utformad för hundar som har svårt att gå kurs med andra hundar omkring sig. Varje hund får komma ut och arbeta enskilt. Fika och teori sker i grupp med alla mattar och/eller hussar. En hund kan per tillfälle, vara med på teorin för att passa på att socialisera, utan andra hundar i närheten.

Förhoppningen är att ekipagen sedan ska kunna gå vidare till andra spårkurser. När hunden får en uppgift som den är starkt motiverad för, blir störningarna runt om mindre distraherande. Spårträning är högkvalitativ aktivering för hundar. Nosarbete ger stor tillfredsställelse. Jag ser det om och om igen, hur hundarna som har svårt att fokusera i vardagen, dels blir lugnare generellt, dels verkligen älskar att få jobba med nosen.

Antalet deltagare på kursen är lågt, vilket gör att visst utrymme finns för att även få hjälp med reaktivitet och oro hos hunden. Se även min kurs "Läsa hund".

Kom gärna både matte och husse, extra händer behövs under spårkurserna.

Anmäl på mail: info@medhund.se

Skriv i anmälan:

 • Ditt Namn
 • Adress Nr
 • Postnr Postort
 • E-post
 • Hundens namn
 • Hundens ras/raser
 • Hundens ålder
 • Om du vill ge mer information, skriv den gärna nedanför anmälan i mailet.

 • Anmäl på mail:
  info@medhund.se
  Spår; prova-på


  Tre kurstillfällen.
  • Datum: inget prova på under 2023
  • Tid:
  • Max 6 deltagare
  • Pris:
  Lämplig ålder
  Alla åldrar. När hunden är omkring ett halvår - ett år kan den koncentrera sig så bra att spårarbetet blir meningsfullt. Äldre hundar kan också börja med spårarbete som rena nybörjare. En bra pensionärssyssla!

  Kom gärna både matte och husse, extra händer behövs under spårkurserna.

  Anmäl här

  Alla raser kan spåra...
  Honey, bostonterrier


  Spårarbete

  • Högkvalitativ aktivering för hunden
  • Det är skillnad på lek och aktivering: lek med andra hundar ökar hundens intensitet, lek med matte och husse stärker relationen, men aktivering, t ex spårarbete, ger en nöjd hund
  • Maximal aktivering: nosarbete, koncentration, problemlösning, terrängarbete och samarbete


  På spårkurs, ta med:

  - Eget fika ut i skogen
  - Kläder för rådande väder
  - Vatten och vattenskål till hunden
  - Vanligt koppel och halsband eller sele och lina
  - Belöningsgodis till hunden
  - Leksaker eller spårapporter
  - Något att sitta på

  OBS! Det går bra att komma två förare till en hund, extra händer behövs alltid under spårkurserna.


  Personspår
  Personspår innebär att hunden genom doftmolekyler/lukt kan följa en person och visa var denne har gått. Spåret kan vara flera timmar gammalt utan att skapa större problem för hunden, men den behöver först lära sig vad den ska göra. Att hunden kan spåra vet vi redan, men hunden får lära sig att göra det i samspel med sin ägare.

  Ägaren behöver lära sig hur hunden gör när den spårar. Sedan kommer den svårare delen: att läsa hunden när den ser ut att tappa spåret.

  I början använder vi nyfikenhet för att få hunden att sänka ned nosen och börja spåra. I början är spåren korta. Noskonditionen tränas upp och hunden kan snart gå längre spår.

  Personspår kan läggas i skogen, på ängar och andra platser med natur. När spåret läggs på asfalt, på snö, på bergshällar och liknande miljöer, säger man att terrängen är steril och de spåren kräver mer av hunden.

  Det hunden går efter är de doftmolekyler som lämnas i ett spår. I skogen känner hunden förutom doften av den person som gått där, även dofter av jord och växtdelar som påverkats av att spårläggaren trampat på dem.

  MedHunds spårkurser är enbart personspår. Andra typer av spår är t ex vilt-/blodspår.