Helena Ulvatun


Livscykeln i kompetensportföljen:
 • Forskningsassistent i ett projekt om stress i arbetslivet för professionella orkestermedlemmar
 • Forskningsassistent i Skolprojektet, förebyggande av psykisk ohälsa och självmord bland gymnasieungdomar
 • Avhandlingsarbete kring den tidiga relationen mellan föräldrar och barnSkrivande:

 • Flera artiklar publicerade i olika tidningar; HundSport, Brukshunden, Åkersberga Kanalen
 • Vinnare av SVT:s Slutet på historien, 2007
 • Med i Noveller för världens barn, 2008


Intervjuer med Helena:

Aftonbladet, juni 2007

Arbetsliv, januari 2007Forskningsområden

Forskningsprojekt 1998-2009:

 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Psykisk ohälsa hos gymnasieungdomar, självmordsprevention
 • Den tidiga föräldra- barnrelationen
 • Utbrändhet, stress- och sömnproblematik
 • Bokmanuskript Stress i arbetslivet, utgiven av Prevent
 • Vad ansåg befolkningen om myndigheternas åtgärder vid Tjernobylolyckan? Countermeasures to the Chernobyl accident in the Nordic countries: Public reactions (Rhizikon: Risk Research Report 34) 1996


Publikationer:

 • Skolprojektet, slutrapport NASP/SLL/KI , 2009
 • Theorell, T., Liljeholm-Johansson, Y,. Björk, H. & Ericson, M. (2007). Saliva testosterone and heart rate variability in the professional symphony orchestra after ”public faintings” of an orchestra member. Psychoneuroendocrinology. 32: 660-668.
 • Förhållanden i människans ursprungliga livsmiljö återspeglas som önskningar hos nyblivna mammor i Sverige år 1998
  -en explorativ studie av mamma-barnrelationen med ett evolutionärt perspektiv
  (Psykologiska institutionen, Sth. uni, Rapport 104) 1999
 • Biologin och evolutionen till kvinnans försvar (Psykologiska institutionen, Sth. uni, forskarutb) 2000
 • Countermeasures to the Chernobyl accident in the Nordic countries: Public reactions (Rhizikon: Risk Research Report 34) 1996

Curriculum Vitae

CV hund

 • Sedan 2015, Etablerat MedHund i Roslagen och HUNDerbanan tillsammans med Peter Ulvatun
 • 2012 och framåt, Olika uppdrag tillsammans med hundarna. Kurser och enskild träning för hundägare som tidigare. Mer på Fryshuset.
 • 2011 sommaren, Jobbar på Fryshuset tillsammans med hundarna
 • 2010-2011, Assistanshundsinstruktörsutbildning
 • 2010-2011, Terapihundsekipageutbildning
 • 2010-2011, En Valpkull
 • 2005 START och fortfarande: Egen verksamhet som Hundtränare med kurser och enskild träning; bla problemhundar
 • 2003-2004 utbildning till Problemhundskonsult vid Hundens Hus
 • 2004, Flocken utökas och jag lever sedan dess "24/7" med fyra till åtta hundar (jag tycker det här är en av de mest lärorika erfarenheterna)
 • 1993, Utbildning till och håller sedan kurser som hundinstruktör vid Svenska Brukshundklubben
  samt en mängd utbildningar på vägen, t ex mentaltestfigurant, ledarskap mm.
 • 1989, Mina första två hundar: Joy och Tootsie

CV beteendevetare

 • 2007-2009, 3 år som forskningsassistent vid NASP/KI/SLL, Nationellt centrum för prevention av psykisk ohälsa och självmord
 • 2004-2006, 2,5 år som forskningsassistent vid IPM, Institutet för psykosocial medicin (nu: Stressforskningsinstitutet vid Sth uni)
 • 2003-2004 och ett par år därefter verksam som frilansjournalist
 • 1998-2001, Forskarutbildning vid Stockholms universitet
 • 1993-1997, Universitetsstudier: Beteendevetenskaplig utredarlinje (BVU)
 • 1996, Centrum för Riskforskning, Handelshögskolan, praktik för BVU
 • 1995, Föreläsningar vid Viktenheten, Norrbacka, Karolinska Institutet
CV inkl övrigt sedan 1976

 • 2010-2011, Assistanshundsinstruktörsutbildning
 • 2010-2011, Terapihundsekipageutbildning
 • 2010-2011, En Valpkull
 • 2007-2009, 3 år som forskningsassistent vid NASP/KI/SLL, Nationellt centrum för prevention av psykisk ohälsa och självmord
 • 2004-2006, 2,5 år som forskningsassistent vid IPM, Institutet för psykosocial medicin (nu: Stressforskningsinstitutet vid Sth uni)
 • 2005 och fortfarande, Egen verksamhet som Hundtränare
 • 2003-2004 och ett par år därefter verksam som frilansjournalist
 • 2003-2004 utbildning till Problemhundskonsult vid Hundens Hus
 • 2003, rehabiliteringresa till Indien,
  eget inititativ - en vändpunkt
 • 2001-2003, 2 år utbränd, samt bildutbildning vid Kjesäter folkhögskola
 • 1998-2001, Forskarutbildning vid Stockholms universitet
 • 1993-1997, Universitetsstudier: Beteendevetenskaplig utredarlinje (BVU)
 • 1996, Centrum för Riskforskning, Handelshögskolan, praktik för BVU
 • 1995, Föreläsningar vid Viktenheten, Norrbacka, KI
 • 1993, Utbildning till instruktör vid Svenska Brukshundklubben
 • 1991-1992, Textilutbilning vid Bäckedals folkhögskola
 • 1989-1991, Egen verksamhet som ateljésömmerska, samt bussförare vid SL
 • 1989, Utbildning vid Stockholms tillskärarakademi, samt bussförarutbildning
 • 1982-1989, Tekniker inom produktion, service (reparation) och försäljning
 • 1984-1985, Textilutbildning, KomVux
 • 1977-1982, Fyraårigt tekniskt gymnasium, gymnasieingenjör, samt tre månaders praktik vid FOA (nu: FOI)

 • Körkortsklass: A, BE, C, DE (motorcykel, bil, lastbil, buss och tungt släp)
 • Feriearbeten från fjorton års ålder på Postgirot, Clock och Mc Donalds, kassan i livsmedelsaffär, i sportaffär och en längre tid som hemsamarit