Förberedande ID-hund


Kurs: Förberedande ID-hund
Steg 1 och Steg 2

Start: 30 januari, båda kurserna

Innehåll: spår, sök och ID-spår
Djupgående kunskaper om hundens luktsinne


Kursinnehåll:
  • Teori om doftmolekyler och hur dofter rör sig
  • Träning: Praktisk träning av spår, sök samt sök på sökbana
  • Kunskap om hundens luktorgan och varför lukter är så viktiga för hundarna
  • Patrullering och att fånga upp en doft
  • Samspelet som gör att hunden förstår vad vi vill. För spåra och söka kan hunden redan!
  • Stress hos hund och människa
  • Efter kursens Steg två är målet att du ska kunna lära din hund andra dofter än de vi arbetar med under kursen.
  • Steg 1 är för unga hundar eller ekipage utan erfarenhet av spårarbete. Steg 2 är för de som har goda grunder i spårträning eller sökträning.
Pris: 4200 kronor/hund
Deltagare: Max 6 hundar/delkurs
Lärare: Helena Ulvatun
Adress: MedHund, Uddeboövägen 104, Norrtälje

Tider för Steg 1 och Steg 2

Förberedande ID-hund STEG 1
Introduktion:
Söndagen den 30 januari, kl 13.00 – 16.00
Övriga tillfällen:
Åtta lördagar 10.00 – 13.00
Datum: 12 februari, 5, 12, 26 mars, 9, 30 april, 14 maj, samt 4 juni

Förberedande ID-hund STEG 2
Introduktion:
Söndagen den 30 januari, kl 13.00 – 16.00
Övriga tillfällen:
Åtta söndagar 10.00 – 13.00
Datum: 13, 27 februari, 13, 27 mars, 10 april, 8, 22 maj, samt 12 juni

Anmäl dig här till Förberedande ID-hund
Steg 1 och Steg 2

Obs! Enbart köplatser kvar till Steg 2 våren 2022HUNDerbanan

HUNDerbanan
Öppnar lördagen den 30 april 2022

För en aktiv dag med din hund!

Läs mer om HUNDerbanan


Adress: Uddeboövägen 104, Norrtälje

http://kartor.eniro.se/m/HTgfB