Ett urval av tidigare artiklar

Helena Björk

Startsida

Om Helena Björk

Kontakt

 

       Länkar   

 

    

   

Parasiter i Europa angår även oss i Sverige

Publicerad i Hundsport nr 12, 2004.

Har vi haft en sträng karantän pga av rabiessmitta? Nej den är bara en del av riskerna med att ta in djur från andra länder. Nu finns hotet att vi får in rävens dvärgband-mask som är dödligt farlig för människan. Får vi in den kommer det inte längre vara självklart att vi kan plocka bär och svamp i skogen.

 

 

 

Fånga rätt beteende hos hunden -minska på korrigeringarna

Publicerad i Brukshunden, höst -05 

Små förändringar i kosten kan innebära stora förbättringar i hälsa

Hundsport nr 3, 2005

 

 

 

 

Ge hunden kärlek och självförtroende

Hundsport nr 4, 2005

 

 

 

Avlopp

Publicerad i Villaägaren nr 1, 2001

Forskningen har visat att små enskilda avlopp både är billigare och mer effektiva än de kommunala.

 

Några av artiklarna som är publicerade i Åkersbergas lokaltidning Kanalen:

·     Äntligen svamphöst, 2003

·     Frigörande dans, 2003

·     Trädgård, 2004

 

Akademisk text

Stycken ur:

·     Biologin och evolutionen till kvinnans försvar

·     Förhållanden i människans ursprungsmiljö återspeglas som önskningar hos nyblivna mammor i Sverige år 1998 - en explorativ studie av mamma-barnrelationen med ett evolutionärt perspektiv.

Copyright © Helena Björk